The Latest

shihlun:

Nagisa Oshima, The Man Who Left His Will on Film, 1970.
Ey 30, 2014 / 569 not

shihlun:

Nagisa Oshima, The Man Who Left His Will on Film, 1970.

(hanunishi gönderdi)

Ey 30, 2014 / 312 not
gulumseyenmaske:

placeofkhalif:

lifelikebullshit:

baysamimi:

文

💰

q

💲💲💲💲💲
Ey 30, 2014 / 222.565 not

gulumseyenmaske:

placeofkhalif:

lifelikebullshit:

baysamimi:

💰

q

💲💲💲💲💲

(alexyouturnermeonn gönderdi)

Ey 30, 2014 / 2.443 not

(come--back--to--black gönderdi)

skvtr-cvsh:

Skater site  -  Make Money with your skate pics/videos - Medius.tk
Ey 30, 2014 / 18.676 not

skvtr-cvsh:

Skater site  -  Make Money with your skate pics/videos - Medius.tk

(castleofcrystal gönderdi)

Ey 30, 2014 / 34 not

(come--back--to--black gönderdi)

kekotelli:

Sikmişim fizigini
Ey 30, 2014 / 14.491 not

kekotelli:

Sikmişim fizigini

(alexyouturnermeonn gönderdi)

Ey 30, 2014 / 139 not

(come--back--to--black gönderdi)

bulutlardauyuyanadam:

ya bi kızım olsun bi kızım olsun bi kızım olsun
Ey 30, 2014 / 1.028 not

bulutlardauyuyanadam:

ya bi kızım olsun bi kızım olsun bi kızım olsun

(gunduzyuzlukiiz gönderdi)

Ey 30, 2014 / 52.842 not

(sheloves2pac gönderdi)